Sezóna 2016 / 2017 (XLIV. ročník)

 
 
MLST  ZNOJMO
 
                                                                                                                                                                                      Znojmo dne 20. srpna 2016
 
 
                                                  P  O  Z  V Á  N  K A
 
 
     
                              na schůzku vedoucích všech družstev MLST, která se uskuteční
 
 
 
      ve čtvrtek 15. září 2016 v 16,00 hod. v herně POŠTA 1, Znojmo, vchod Horní Česká     
 
 
 
s následujícím programem:
 
1/ Organizační záležitosti k zahájení nového ročníku MLST -  44. ročník 2016/2017
2/ Změna a úprava pravidel MLST
3/ Diskuze
4/ různé – úhrada startovného, potvrzování soupisek družstev, předání 1 sady míčků (6 ks)
 
 
 
Upozornění:
 
 
1/ Pokud se na tuto schůzku nedostaví žádný zástupce družstva (ani družstvo telefonicky nepřihlásí na
    Mobil. Číslo 603310720 – p. Fiala) nebude toto do soutěže zařazeno
 
 
2/ Ze stránek www.mlst.wz.cz si stáhněte tyto dokumenty:
 
2 ks soupisek pro jedno družstvo. Vyplněné přinést na tuto schůzku, kde budou potvrzeny.
1 ks zápis o utkání platný pro rok 2016/2017. Jednotlivá družstva zajistí jejich rozmnožení.
 
 
3/ Úhrada startovného:
 
  a/ bude provedeno v hotovosti přímo na schůzce vedoucích družstev
 
  b/ startovné do soutěže musí být uhrazeno nejpozději do zahájení soutěže.
 
 
       Oldřich    D O H N A L  v.r.                                                                 Jiří   F I A L A   v.r.
                   tajemník                                                                                        předseda soutěže