Sezóna 2014 / 2015 (XLII. ročník)

M   O   N   A      L   I   G   A

STOLNÍ TENIS ZNOJMO

 

                                                                                                                                                                                      Znojmo dne 13. srpna 2014

 

 

                                                  P  O  Z  V Á  N  K A

 

 

    

              na schůzku vedoucích všech družstev MONA ligy stolního tenisu, která se uskuteční

 

 

 

      ve čtvrtek 18. září 2014 v 16,00 hod. v herně POŠTA 1, Znojmo, vchod Horní Česká    

 

 

 

s následujícím programem:

 

1/ Organizační záležitosti k zahájení nového ročníku Mona ligy ve stolním tenise 42. ročník 2014/2015

2/ Změna a úprava pravidel Mona ligy stolní tenis

3/ Diskuze

4/ různé – úhrada startovného, potvrzování soupisek družstev, předání 1 sady míčků (6 ks)

 

 

 

Upozornění:

 

 

1/ Pokud se na tuto schůzku nedostaví žádný zástupce družstva (ani družstvo telefonicky nepřihlásí na

    Mobil. Číslo 603310720 – p. Fiala) nebude toto do soutěže zařazeno

 

 

2/ Ze stránek www.mlst.wz.cz si stáhněte tyto dokumenty:

 

-          2 ks soupisek pro jedno družstvo. Vyplněné přinést na tuto schůzku, kde budou potvrzeny.

-          1 ks zápis o utkání platný pro rok 2014/2015. Jednotlivá družstva zajistí jejich rozmnožení.

 

 

3/ Úhrada startovného:

 

  a/ bude provedeno v hotovosti přímo na schůzce vedoucích družstev

 

  b/ startovné do soutěže musí být uhrazeno nejpozději do zahájení soutěže.

 

 

       Oldřich    D O H N A L  v.r.                                                                 Jiří   F I A L A   v.r.

                   tajemník                                                                                        předseda soutěže