Rozlosování a informace k XLII. ročníku Mona Ligy stolní tenis - 2014/2015

M O N A     L  I  G  A                                                                                                        Znojmo   22.9.2014

STOLNÍ TENIS ZNOJMO

 

Rozlosování a informace k XLII. ročníku Mona ligy

stolní tenis - 2014/2015

 

1) Složení řídící komise:

 

                FIALA Jiří                            předseda soutěže

                DOHNAL Oldřich               tajemník

              SEDLÁČEK Tomáš          předseda disciplinární komise

                Mgr. TEJRAL Roman       člen disciplinární komise

                PFEFFER Bohumil             člen disciplinární komise

                MAREŠ Alois st.                 člen disciplinární komise

                SEDLÁČEK Jaroslav         vedoucí lig

sumarizace výsledků všech lig, sestavování tabulek, úspěšnosti, zveřejňování  na internetu (telefon: 737 721 711, email: mlstzn@seznam.cz)

 

2) Termíny turnajů pro rok 2014/2015:

 

04.10.2014          Znovín open 2012 (KD Hodonice)

?????.2014          Turnaj 1. a 2. ligy, 3. a 4. ligy  (Dobšice)

28.12.2014            Vánoční turnaj čtyřher (Pošta)

01.02.2015           Memoriál Juraje Frimela  - TOP 12 Extraliga (Pošta)

08.02.2015           TOP 12 - I.Liga (Pošta)

15.02.2015          MONA Cup (Sokolovna Znojmo)

14.03.2015          Turnaj 1. a 2. ligy, 3. a 4. ligy  (ZŠ Pražská)

18.04.2015           JF 60 Open (Pošta)  

 

Všechny uvedené turnaje se týkají pouze hráčů městské ligy. Termíny nejsou stoprocentní. Upřesněné termíny budou včas oznámeny a zveřejněny v okresním tisku a na internetu, na našich stránkách.

 

3) Zařazení družstev MONA ligy do jednotlivých lig:

 

                3. Liga                                                                

 

1             Pomona "K"                                                                        

2             SÚS Znojmo                                             

3             Dobšice "B"                                               

4             OSŽ Znojmo A                                        

5             Sokol Plaveč "B"                                     

6             Mramotice "B"                                       

7             Orli Únanov                                                

8             H+M Okna "B"                                      

9            Jevišovice „C“                                     

10           Milíčovice "A"                                                                                        

                                                                    

                                                                  

 

 

4)         Pořadí jednotlivých utkání:

 

                              EXTRALIGA,  1.LIGA,  2.LIGA. 3.LIGA,                           

 

1. kolo                   1-10       2-9          3-8          4-7          5-6

2. kolo                   10-6       7-5          8-4          9-3          1-2

3. kolo                   2-10       3-1          4-9          5-8          6-7

4. kolo                   10-7       8-6          9-5          1-4          2-3

5. kolo                   3-10       4-2          5-1          6-9          7-8

6. kolo                   10-8       9-7          1-6          2-5          3-4

7. kolo                   4-10       5-3          6-2          7-1          8-9

8. kolo                   10-9       1-8          2-7          3-6          4-5

9. kolo                   5-10       6-4          7-3          8-2          9-1

 

                         4. LIGA

 

1.kolo                   1-12       2-11      3-10       4-9       5-8         6-7

2.kolo                   12-7       8-6         9-5        10-4     11-3       1-2

3.kolo                   2-12       3-1         4-11      5-10      6-9        7-8

4.kolo                   12-8       9-7         10-6      11-5      1-4        2-3                 

5.kolo                   3-12       4-2         5-1        6-11      7-10      8-9

6.kolo                   12-9       10-8       11-7      1-6        2-5        3-4

7.kolo                   4-12        5-3        6-2        7-1        8-11      9-10

8.kolo                   12-10     11-9       1-8        2-7        3-6        4-5

9.kolo                   5-12       6-4         7-3        8-2        9-1        10-11

10.kolo                 12-11     1-10       2-9        3-8        4-7        5-6

11.kolo                 6-12       7-5         8-4        9-3        10-2      11-1                            

 

 

 

3. LIGA

 

Termíny utkání – hrací den je  č t v r t e k

 

1. kolo:  16.10., 23.10., 30.10., 06.11., 13.11., 20.11., 27.11., 04.12., 11.12. 2014

Odvety: 15.01., 22.01., 29.01., 05.02., 12.02., 19.02., 26.02., 05.03., 12.03. 2015

 

Výjimky:             

 

Mramotice "B"   - hrací dny úterý a čtvrtek od 18,00 hodin

O. Únanov       - domácí zápasy čtvrtek od 19,00 hodin

SÚS ZN          - vstup do herny pouze v obuvi se světlou podrážkou

S. Plaveč "B"   - začátky zápasů od 18,00 hodin

Pomona "K"      - domácí zápasy pátek od 18,00 hodin

Jevišovice "C"  - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě

OSŽ ZN. "A"     - z důvodu směnnosti zápasy po domluvě

Dobšice "B"     - hrací dny středa od 18,00 hodin, neděle od 09,30 hodin

H+M Okna "B"    - domácí zápasy pondělí od 16,00 hodin

Milíčovice "A"     - začátka zápasů po domluvě

 

 

5) Upozornění

-          začátky jednotlivých zápasů jsou stanoveny na 17.00 hodin (mimo výjimek)

-          pro odvetná utkání druhého kola je klíč opačný

-          družstva hrající všechna utkání na hřištích soupeřů – není vyloučena úhrada pronájmu hrací místnosti (cca 100-200,- Kč na zápas)

-          vzhledem k tomu, že se množí výjimky, žádáme jednotlivá družstva, aby se před každým zápasem vzájemně domluvila !!!

-          hraje se podle pravidel stolního tenisu a soutěžního řádu naší soutěže

-          soutěžní řád a propozice Městské ligy na internetové adrese: https://mlst.wz.cz

 

6) Postup a sestup

 

III.liga:

1.místo - postup do II.ligy

2.místo - baráž s 9. týmem II.ligy

9.místo - baráž s 2. týmem IV. ligy

10.místo - sestup do IV. ligy

 

 

POZOR: termíny baráže budou oznámeny po odehrání všech zápasů vedoucím dotyčných družstev.

 

 

7) Míčky

-          hraje se míčky 40 mm značky TIBHAR***, nebo Double Hapiness ***

-          v případě potřeby lze zakoupit u p. Fialy

 

8) Výsledky :

-          všechny výsledky zasílejte ihned po odehrání zápasu jako SMS na tel. číslo: 737 721 711 nebo na e-mail – mlstzn@seznam.cz

-          nahlášení výsledků co nejdříve po odehrání utkání

 

9) Zápisy o utkání:

-          osobně vhodit do schránky (umístěna v průjezdu k tělocvičně pošty – vchod Horní Česká 17 – na pravé straně od závory – zelená schránka !)

-          po nahlášení výsledku je nutné zápis odevzdat nejpozději do týdne po odehrání zápasu

-          je možné rovněž naskenovaný zápis zaslat mailem – mlstzn@seznam.cz

               

10) Odložení zápasu

 

§  V případě odložení zápasu se tato skutečnost nahlásí okamžitě vedoucímu ligy včetně náhradního termínu.

 

Všechny zápasy 1. kola musí být odehrány do 31.12.2014.

Všechny zápasy 2. kola (odvety) musí být odehrány do 31.3.2015.

V případě neodehrání těchto zápasů, budou tyto zápasy kontumovány v neprospěch obou družstev.

 

11) Změna soupisek

-          dopsání hráčů na soupisku nebo jejich změna je možná po konzultaci s p. Dohnalem telefonní číslo: 607 546 213 (dopsání hráče na soupisku během sezóny = 100,- Kč za 1 hráče)

-          do 12.10.2014 včetně lze hráče na soupisce měnit nebo dopisovat bezplatně, IV. liga tyto změny bezplatně pouze do 5.10.2014

 

12) Zveřejnění výsledků

-          všechny výsledky a tabulky budou pravidelně aktualizovány a uveřejňovány v okresním tisku a také jsou neustále k dispozici na internetové adrese: HTTP://MLST.WZ.CZ

 

Toto je výtažek týkající se pouze 3. ligy

 Celý dokument ke stažení