Koordinace

 


Koordinace


koordinace   Tuto schopnost, důležitou pro motorickou výkonnost sportovce, potřebují stolní tenisté k osvojení si náročnějších technických prvků. Úroveň koordinačních schopností je úzce svázána s úrovní techniky.

   Do této oblasti patří i schopnosti orientační(určení a změna polohy těla řízení pohybu těla v hracím prostoru v souladu s pohybem míčku či soupeře), rovnováhové (udržet tělo v rovnovážné poloze a po vychýlení se do této polohy vrátit), reakční (rychle začít realizovat pohyb na podnět akustický či optický) arytmické(odehrát míček v nejvhodnějším okamžiku, tj. ne příliš brzy nebo pozdě).


Jak rozvíjet koordinaci?


   Nejlepší možností jak cvičit koordinaci a obratnost jsou přeskoky přes švihadlo