Pohyblivost

 


Pohyblivost


   Pohyblivost je schopnost, která kladně ovlivňuje kvalitu úderů stolního tenisty, je dána anatomickou stavbou kloubů, pružností vazů, šlach a svalů.


Jak rozvíjet pohyblivost?


   Pohyblivost se rozvíjí různými protahovacími cvičeními, která pomáhají zvětšit rozsah pohybů důležitých pro stolní tenisty. Patří sem zejména protahování ramen a třísel.